PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
ĐĐ Thích Giác Nhàn cộng tu niệm Phật cùng Đại Chúng ngày 06/09/2015 tại SanJose, Hoa KỳVideo
ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT VỚI ĐẠI CHÚNG THEO ÂM ĐIỆU XEN KẺVideoMP3
Đại Chúng Tịnh Thất Quan Âm Cùng Quư Phật Tử Niệm Phật Cho Cụ Bà Diệu Âm Liên Phương(Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn)Video
Pháp Hội Lạy Ngũ Bách Danh Tại Chùa Đại Ṭng Lâm, 19/2/Ất Mùi , Đại Ṭng LâmVideo
ĐĐ Thích Giác Nhàn Niệm A Di Đà Phật Âm Điệu NhanhVideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Niệm A Di Đà Phật Âm Điệu Chậm
Kinh Hành
VideoMP3
Hướng Dẫn: Lễ Phật, Kinh Hành, Địa Chung, Atlanta, Hoa Kỳ, 2014Video
LẬP ĐÀN TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ, TT Thích Trí Thoát, TT Quan ÂM 19/12/2013VideoMP3
Lập Đàn Tụng Kinh Vô Lượng Thọ 15/4/2012VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Niệm Phật Kinh Hành Cùng Đại ChúngVideo
ĐĐ Thích Giác Nhàn Niệm Phật Địa Chung Cùng Đại ChúngVideo
ĐĐ Thích Giác Nhàn Niệm Phật Lễ Phật Cùng Đại ChúngVideo
Hướng Dẫn Lậy 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế ÂmVideoMP3
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, TT. Thích Trí Thoát, Đại Ṭng LâmVideoMP3
Tụng Phẩm Thứ 6, 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, Thích Trí ThoátVideoMP3
Tụng Phẩm Thứ 6, 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, Thích Trí ThoátVideo
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 32 37 Tụng Buổi TốiVideoMP3
Hướng dẫn cách lạy Phật ĐĐ Thích Giác NhànVideo
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Thầy Thích Giác NhànVideoMP3
1
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn