PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleNghe Mp3 Download
Tập 72, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
Trích Đoạn 174: Nguyện Từ 6 Đến10 : Thỉnh Chuyển Pháp LuânVideoMP3
Trích Đoạn 173: Nguyện 5
Tùy Hỷ Công Đức
VideoMP3
Trích Đoạn 172: Nguyện 3 và 4: Quảng Tu Cúng Dường
Sám Hối Nghiệp Chướng
VideoMP3
Trích Đoạn 171: Nguyện 2 Xưng Tán Như LaiVideoMP3
Trích Đoạn 170: Nguyện 1 Lễ Kính Chư PhậtVideoMP3
Trích Đoạn 169: Công Đức Phật Hiệu Bất Khả Tư Ngh́VideoMP3
Trích Đoạn 168: 10 Nguyện Phổ Hiền Bồ TátVideoMP3
Trích Đoạn 167: Cả Ngày Từ Sớm Đến Tối,Lúc Nào Th́ Trong Tâm Ḿnh Có PhậtVideoMP3
Trích Đoạn 166: CÓ THỜI GIAN NÊN NGHE KINH,NIỆM PHẬT NHIỀUVideoMP3
Trích Đoạn 165: PHÁT BỒ ĐỀ TÂM,NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬTVideoMP3
Tập 74, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
Tập 73, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
Niệm Phật có được niềm vui lớnVideo
ĂN MẶC HỞ HANG QUẢ BÁO CHẮC CHẮN LÀ Ở ĐỊA NGỤCVideo
Thầy Nhuận NGuyện Giảng Chuyên Đề Hộ Niệm Tại Chùa Am Vàng Hà NộiVideo
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mớiVideo
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 3Video
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 4Video
Tập 71, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
Phóng sanh để hóa giải Oan Gia Trái ChủVideo
Tập 70, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 2Video
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 1Video
Tập 69, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
Tập 68, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
Tập 67, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014VideoMP3
Tuyển Tập Những Bài Thơ Tuyệt Tác về Tịnh ĐộVideoMP3
Vạn Pháp Không Ngoài Chân TâmVideoMP3
Yểm Ly Ta Bà, Hân Nguyện Cực LạcVideoMP3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn