PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleNghe Mp3 Download
Tuyển Tập Những Bài Thơ Tuyệt Tác về Tịnh ĐộVideoMP3
Vạn Pháp Không Ngoài Chân TâmVideoMP3
Yểm Ly Ta Bà, Hân Nguyện Cực LạcVideoMP3
Vấn Đề Sinh Tử Phải Khẩn ThiếtVideoMP3
Tuy Nhà Cháy Nhưng Vẫn Ngồi Niệm Phật Cầu Văng SanhVideoMP3
Trăm Việc Không Quản Đến, Tự Tại Văng SanhVideoMP3
Tín Nguyện Hạnh Là Đường Tắt Thoát KhổVideoMP3
Phát Bồ Đề Tâm Rất Quan TrọngVideoMP3
Phải Tin Sâu Nguyện Thiết Mới Thoát Ly Tam GiớiVideoMP3
Lời Khai Thị Của Long Thọ Bồ TátVideoMP3
Lời Khai Thị Của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ TátVideoMP3
Giới Luật Rất Quan TrọngVideoMP3
Đi Đứng Nằm Ngồi Không Rời Phật HiệuVideoMP3
Công Đức Niệm Phật Bất Khả Tư Ngh́VideoMP3
Cô Tỳ Thiếp Văng Sanh Cực Lạc, Liền Về Ta Bà Báo Tin Cho Người ThânVideoMP3
Chuyện Hiếm Có, Đứng Mà Văng SanhVideoMP3
Các Vị Bồ Tát Từ Cực Lạc Về Ta Bà Khai ThịVideoMP3
Các Loài Vật Niệm Phật Được Văng SanhVideoMP3
Cả Đời Sát Sanh, Giờ Phút Cuối Được Văng SanhVideoMP3
Ái Không Nặng Không Sanh Ta BàVideoMP3
T́nh thương của khỉ mẹ làm thợ săn cảm độngVideoMP3
V́ Sao Các Cao Tăng Phải Trả Nghiệp Nặng NềVideoMP3
V́ Ham Danh Lợi Quyền Thế Mà Phải Phá Thai 8 LầnVideoMP3
Tu Theo Phật Pháp Có Thể Thay Đổi Số MệnhVideoMP3
Tổng Giám Đốc Bị Đọa Thành Con LừaVideoMP3
Tiểu Thư KhỉVideoMP3
Thời Niên Thiếu Của Ḥa Thượng Tịnh KhôngVideoMP3
Sức Mạnh Của Sự Sám Hối Không Thể Nghĩ BànVideoMP3
Sáng chế loại máy làm thit ngườiVideoMP3
Quả báo thê thảm cho người chồng bạc t́nhVideoMP3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn