PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 TẬP 1Video
MOI VIEC LA VIEC NHO NGHE KINH NIEM PHAT MOI LA VIEC DAI SUVideo
Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014Video
Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014Video
Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014Video
Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014Video
Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ TuệVideo
Thành kính là Pháp thế gian và Xuất thế gianVideo
5 Khoa Mục Dành Cho Tịnh Tông Học Hội Là Giới LuậtVideo
Nguyện 4 sám Hối Nghiệp Chướng 2Video
Nguyện 5 Tùy Hỷ Công Đức 2Video
Nguyện 6: Thỉnh Chuyển Pháp Luân 2Video
Nguyện 7: Thỉnh Phật Trụ Thế 2Video
Nguyện 8: Thường Tùy Phật Học 2Video
Nguyện 9: Hằng Thuận Chúng Sanh 2Video
Nguyện 10: Phổ Giai Hồi Hướng 2Video
Biểu Pháp Của Tứ Đại Bồ TátVideo
Dùng Tâm Chân Thành Thanh Tịnh Cung Kính Để Niệm Phật Th́ Không 1 Ai Là Không Văng SanhVideo
Thân Người Khó Được
Phật Khó Gặp
Tín Huệ Nghe Pháp Khó Trong Khó
Video
Tùy duyên và Phan DuyênVideo
Phương Pháp Tu Hanh Nhân Giới Được Định Nhân Định Khai HuệVideo
Phât Giáo Ở Trước Mắt Có 6 Loại H́nh Như VậyVideo
Người Hộ Pháp Điều Họ Mong Muốn Là Tiền Tài
Quan Quyền của Thế Gian
Video
Niệm Phật Là Cách Tốt Nhất
Hóa Giải Tập Khí Phiền Nào Vọng Tượng
Video
Giới Luật Rất Là Quan TrọngVideo
Giáo Tŕnh 7 Ngày:Giúp 1 Kẻ Ác Thành Người Lương Thiện
1 Tham Quan Thành Liêm Khiết
Video
Công Phu Thành Phiến Tự Tại Văng SanhVideo
Khai Thị Về Hộ NiệmVideo
PhóngSanh
Người Tu Được 7 Phần
Người Được Hồi Hướng Nhận 3 Phần
Video
Công Đức Phóng Sanh
Kéo Dài Tuổi Thọ
Tiêu Trừ Bớt Nghiệp Sát
Video
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn