PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Cộng Tu Chủ Nhật - 11/10/2015 Tại Tịnh Thất Quan Âm
Cộng Tu Chủ Nhật 04/10/2015 Tại San Jose, Cali, Hoa Kỳ
Cộng Tu Chủ Nhật - 04/10/2015 Tại Tịnh Thất Quan Âm
Cộng Tu Chủ Nhật 6/9 - San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ
Phật Tử Và Đại Chúng Tịnh Thất Quan Âm Tụng Kinh Và Niệm Phật Suốt Đêm Hồi Hướng 49 Ngày Cho Sư Bà Thích Nữ Liên Phương
Phật Tử Và Các Chú Ở Tịnh Thất Quán Thế Âm - Phát Quà Từ Thiện Cho Người Khuyết Tật - Ở Huyện Đức Trọng- Lâm Đồng.
H́nh Ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Tại San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ - Tháng 7 Ất Mùi
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Tịnh Thất Quan Âm - Tháng 7 Ất Mùi
H́nh Ảnh Lạy Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm - San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ
H́nh Ảnh Lễ Bế Mạc Pháp Hội Vô Lượng Thọ Và Lạy Ngũ Bách Danh 2/8/2015
H̀NH ẢNH CỘNG TU NGÀY THỨ NHẤT TẠI PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ - NGÀY 01/08/2015
Lễ Khai Mạc Pháp Hội Vô Lượng Thọ Và Lạy Ngũ Bách Danh, Ngày 31/07/2015
Phật Tử đưa tiễn linh cữu Sư cô Liên Phương đến đài hỏa tán TP Đà Lạt
H́nh ảnh lễ di quan linh cữu Sư cô Liên Phương tại Tịnh Thất Quan Âm
H́nh ảnh tẩm liệm Sư cô Liên Phương - thân mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn
H́nh ảnh đại chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật suốt đêm hồi hướng cho Sư cô Liên Phương
H́nh ảnh phật tử đến viếng tang lễ Sư cô Liên Phương tại Tịnh Thất Quan Âm
Tịnh Thất Quan Âm Tổ Chức Lễ Phật Đản 14/04/Ất Mùi
««1234567891011H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn