PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Tịnh Thất Quan Âm - Sáng Mồng Hai [ 09/02/2016 ]
Tịnh Thất Quan Âm Đón Giao Thừa - Sáng Mồng Một [ 01/01/Bính Thân ]
Lễ Tất Niên Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 31/01/2016
Pháp Hội Cộng Tu Cuối Năm - Cali - Hoa Kỳ - Chủ Nhật 24/01/2016
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 24/01/2016
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 17/01/2016
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 10/01/2016
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 03/01/2016
Lễ Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà Tại Tịnh Thất Quan Âm [27/12/2015]
H́nh Ảnh Lễ Vía Đức Phật A Di Đà - San Jose, Cali, Hoa Kỳ - 20/12/2015
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 20/12/2015
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 13/12/2015
Cộng Tu Chủ Nhật - Tịnh Thất Quan Âm Ngày 08/11/2015
H́nh Cộng Tu Chủ 01/11/2015 Tại San Jose, Cali, Hoa Ḱ
Cộng Tu Chủ Nhật - Tịnh Thất Quan Âm Ngày 01/11/2015
Công Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Âm - 25/10/2015
Phật Tử Và Các Chú Tịnh Thất Quan Âm Tặng Quà Từ Thiện Cho Người Khuyết Tật Và Người Dân Tộc Tại Di Linh-Đức Trọng
Cộng Tu Chủ Nhật - 18/10/2015 Tại Tịnh Thất Quan Âm
««1234567891011H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn