PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

Tịnh Thất Quan Âm


PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

Tịnh Thất Quan Âm


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Báo lỗi website: 0901.362.165 - Email: nhuantuongttqa@gmail.com