PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ - Chủ Nhật 17/04/2016
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ - Thứ bảy 16/04/2016
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ - Chủ Nhật 10/04/2016
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ - 10/04/2016
H́nh Ảnh Lễ Vía Quán Thế Âm Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ - 19/02/Bính Thân
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [27/03/2016]
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [20/03/2016]
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [13/03/2016]
ĐĐ Thích Giác Nhàn Và Phật Tử Tại Hawaii [2016/03/06]
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [06/03/2016]
ĐĐ Thích Giác Nhàn Và Phật Tử Tại Hawaii [2016/03/04]
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [28/02/2016]
ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng trực tuyến - Phóng Sanh tại B́nh Dương (23/02/2016)
Các chú TTQA phóng sanh tại chùa Linh Phước - Hậu Giang (24/02/2016)
Cộng tu chủ nhật tại San Jose, Cali - Hoa Kỳ (21/2/2016)
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [21/02/2016]
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [14/02/2016]
Tịnh Thất Quan Âm - Mồng 3, Mồng 4 Tết Bính Thân [10,11/02/2016]
««1234567891011H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn