PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Lễ phóng sanh tại Harbor, Boston và Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Oregon
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [19/6/2016]
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [5/6/2016]
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [5/6/2016]
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [29/05/2016]
H́nh Ảnh Lễ Xuất Gia Các Chú Tịnh Thất Quan Âm Tại Chùa Hương Sơn - 28/05/2016
Các Chú TTQA Và Chùa An Sơn Tổ Chức Phóng Sanh Tại Đà Nẵng Cầu Tiêu Tai Giải Nạn, Thế Giới Ḥa B́nh - 22/05/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Trực Tuyến Tại Chùa An Sơn Cổ Tự, Đà Nẵng - 21/05/2016
Các Chú TTQA Và Chùa An Sơn Tổ Chức Lễ Tắm Phật Tại Đà Nẵng - 20/05/2016
Các Chú TTQA Và Chùa An Sơn Chuẩn Bị Tổ Chức Phật Đản Tại Đà Nẵng - 20/05/2016
H́nh Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ - 2016/05/17
H́nh Ảnh ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Trực Tuyến Nhân Buổi Lễ Phật Đản 4/2016 Tại TTQA
H́nh Ảnh Lễ Tắm Phật Và Tụng Kinh Khánh Đản Tại Tịnh Thất Quan Âm - 08/04/Bính Thân
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [08/05/2016]
H́nh Ảnh Phóng Sanh Và Phát Quà Từ Thiện Tại Vĩnh Long - 30/4/2016
H́nh Ảnh Lễ Cảm Niệm Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Tại TTQA - 02/5/2016
H̀NH ẢNH ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN TỔ CHỨC PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ TẠI SAN-DIEGO, CALI , Chủ Nhật 05/01/2016 - Mới
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [25/04/2016]
««1234567891011H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn