PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Tổ Chức Phóng Sanh - Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa Liên Hoa_ Bạc Liêu 27.08.2016
H̀NH ẢNH PHÁP HỘI VO LƯỢNG THO TẠI SEATTLE - 27,28/8/2016
Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Tịnh Thất Quan Âm - 22.08.2016
H́nh Ảnh Lễ Vu Lan Tại Linh Phước Tự, Hậu Giang
Lễ Vu Lan 2016 Tại San-Jose, Cali, Hoa kỳ
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [07/08/2016]
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Thôn Di Đà, Pennsylvania, Ḥa Kỳ - 06/08/2016
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [07/08/2016]
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [31/07/2016]
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [24/07/2016]
H́nh Ành Pháp Hội Vía Quan Âm tại Nam CaLi - Hoa Kỳ(17/7/2016)
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [16/07/2016]
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [10/7/2016]
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [Tối 9/7/2016]
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [9/7/2016]
Lễ Phóng Sanh, Cúng Dường Trai Tăng Và Phát Quà Từ Thiện Tại Chùa Linh Phước - Hậu Giang
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [04/07/2016]
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [26/6/2016]
««1234567891011H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn