PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Cộng Tu Chủ Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016
Cộng Tu Chủ Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2016
Tổ Chức Lễ Húy Kỵ Cụ Ông Trần Khư (17/12/2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (26/ 12/ 2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 12/ 2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (23/ 12/ 2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (22/ 12/ 2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 12/ 2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (19/ 12/ 2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (16/ 12/ 2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (15/12/2016)
Tịnh Thất Quan Âm Kết Hợp Chùa Kim Tiên Tổ Chức Đại Lễ Phóng Sanh Và Cúng Dường Trai Tăng.
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (14/12/2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (13/12/2016)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Tại Tịnh Thất Quan Âm(Ngày 12/12/2016)
ĐĐ.Thích Giác Nhàn Khai Thị Trực Tiếp Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm( Ngày 11/12/2016
Cộng Tu Chủ Nhật ngày 04 tháng 12 năm 2016
Tổ Chức Lễ Thanksgiving vào ngày 27 tháng 11 năm 2016 Dương Lịch
««1234567891011»...10 Trang kế tiếp»»H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn