PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Chủ Nhật [23/11/2014] Cộng Tu Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
[16/11/2014] ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Pháp Tại Tịnh Thất Quan Âm
Lễ Vía Quán Thế Âm 19/9 Nhuận/Giáp Ngọ
25-10-2014 ĐĐ Thích Giác Nhàn Cùng Đại Chúng Công Phu Khuya Và Nói Chuyện Chia Sẻ
24-10-2014 ĐĐ Thích Giác Nhàn Cùng Đại Chúng Công Phu Khuya Và Nói Chuyện Chia Sẽ
21-10-2014 ĐĐ Thích Giác Nhàn Cùng Đại Chúng Công Phu Khuya Và Nói Chuyện Chia Sẽ
20-10-2014 ĐĐ Thích Giác Nhàn Cùng Đại Chúng Công Phu Khuya Và Nói Chuyện Chia Sẽ
ĐĐ Thích Giác Nhàn Mở Pháp Hội Tại Toronto, CaNaDa
Tổ Chức Lễ Vía Quan Âm 19/9/2014
Tổ Chức Phóng Sanh Tại Chùa Linh Phước
Thầy Thích Giác Nhàn hoằng pháp tại Calgary, Canada
ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Pháp Hội Tại Vancouver
Phóng Sanh Tại Chùa Phước Long Cổ Tự, TP Cần Thơ
Tổ Chức Phóng Sanh Tại Chùa Từ Ân, Tiền Giang
Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại TỊNH THẤT QUAN ÂM
Lễ Phóng Sanh - Cúng Thí Thực Trên Sông Bạch Đằng
Vía Quan Âm 19/6/2014
Mở Pháp Hội Tại Washington-Seattle
««10 Previous Pagevn...«11121314H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn