PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Liên hệ
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêPHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ - QUAN ÂM TỊNH THẤT

Trụ tŕ: Đại Đức. Thích Giác Nhàn.

Địa chỉ: 30, tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
SĐT: (+84) 0909.74.74.74 - 0909.998.300 - 0166.99.39.390 - 0946.763.836 - 0965.549.299

Quư vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, Kinh sách, đĩa và phóng sanh?
Xin mời   click vào đây


Quư vị muốn thỉnh Kinh sách, đĩa? Xin mời  click vào đây

Vui ḷng điền đầy đủ thông tin của bạn theo mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi. (Lưu ư: Quí phật tử muốn ấn tống hay thỉnh kinh đĩa vui ḷng không điền ở Form dưới )Họ tên / Full name.
Email
Số ĐT / Phone no
Tiêu đề / Title
Nội dung / MessageTiêu điểm
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 TẬP 1
MOI VIEC LA VIEC NHO NGHE KINH NIEM PHAT MOI LA VIEC DAI SU
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Thành kính là Pháp thế gian và Xuất thế gian
Tập 80, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Đức Phóng Sanh-Kéo Dài Tuổi Thọ-Tiêu Trừ Bớt Nghiệp Sát
PhóngSanh- Người Tu Được 7 Phần-Người Được Hồi Hướng Nhận 3 Phần
Khai Thị Về Hộ Niệm
Công Phu Thành Phiến Tự Tại Văng Sanh
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn