PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Liên hệ
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêPHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ - QUAN ÂM TỊNH THẤT

Trụ tŕ: Đại Đức. Thích Giác Nhàn.

Địa chỉ: 30, tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
SĐT: (+84) 0909.74.74.74 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
 0633.503.617 - 0904.775.948

Quư vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, Kinh sách, đĩa và phóng sanh?
Xin mời   click vào đây


Quư vị muốn thỉnh Kinh sách, đĩa? Xin mời  click vào đây

Vui ḷng điền đầy đủ thông tin của bạn theo mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi. (Lưu ư: Quí phật tử muốn ấn tống hay thỉnh kinh đĩa vui ḷng không điền ở Form dưới )Họ tên / Full name.
Email
Số ĐT / Phone no
Tiêu đề / Title
Nội dung / MessageTiêu điểm
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
CHƯƠNG TR̀NH CỘNG TU 3 NGÀY TẠI CHÙA AN SƠN CỔ TỰ (VÀO 3 NGÀY 20,21,22/10/2017)
Tập 72, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 1
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 2
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 4
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 3
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Tập 73, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 74, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Trích Đoạn 165: PHÁT BỒ ĐỀ TÂM,NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
Trích Đoạn 166: CÓ THỜI GIAN NÊN NGHE KINH,NIỆM PHẬT NHIỀU
Trích Đoạn 167: Cả Ngày Từ Sớm Đến Tối,Lúc Nào Th́ Trong Tâm Ḿnh Có Phật
Trích Đoạn 168: 10 Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn