PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Liên hệ
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêPHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ - QUAN ÂM TỊNH THẤT

Trụ tŕ: Đại Đức. Thích Giác Nhàn.

Địa chỉ: 30, tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
SĐT: (+84) 0909.74.74.74 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
 0633.503.617 - 0904.775.948

Quư vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, Kinh sách, đĩa và phóng sanh?
Xin mời   click vào đây


Quư vị muốn thỉnh Kinh sách, đĩa? Xin mời  click vào đây

Vui ḷng điền đầy đủ thông tin của bạn theo mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi. (Lưu ư: Quí phật tử muốn ấn tống hay thỉnh kinh đĩa vui ḷng không điền ở Form dưới )Họ tên / Full name.
Email
Số ĐT / Phone no
Tiêu đề / Title
Nội dung / MessageTiêu điểm
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
THỈNH KINH SÁCH, TƯỢNG PHẬT TẠI HOA KỲ
THÔNG BÁO CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - THÁNG 7/ĐINH DẬU, TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM
CHƯƠNG TR̀NH ĐẢNH LỄ NGŨ BÁCH DANH, VÀ PHÓNG SANH TẠI CHÙA LINH PHƯỚC-HẬU GIANG-09 & 10/08/2017 (18 & 19/06/ĐINH DẬU)
SANH TỬ CHUYỆN LỚN TRỜI ĐĂ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ C̉N XA Tập 1
SANH TỬ CHUYỆN LỚN -TRỜI ĐĂ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ C̉N XA - Tập 2
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới - Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Phẩm Thứ 6, Kinh Vô Lượng Thọ, Tập8, Giảng Tại Nhật Bản Mới
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục - Pháp Sư Định Hoằng
Khai Thị Và Hộ Niệm-Phật Tử:Tống Thị So-Tịnh Thất Quan Âm -Tập 9
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI -PS TỊNH KHÔNG 2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn