PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh Chương Tŕnh Hoằng Pháp
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Cúng dường tịnh tài tăng ni giáo hội- hội nghị ḱ 5 khóa 7 - TP.HCM
Đảnh lễ, chúc tết, cúng dường trung ương giáo hội phật giáo - Hà Nội
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Chùa Đại Ṭng Lâm (05/01/2017)
Lễ Khánh Thành Niệm Phật Đường Chùa Hải Nam - Nam Định
ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Phóng Sanh Tại Hồng Kông - 07.11.2016
CHƯƠNG TR̀NH PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ TẠI HONGKONG - CHIỀU 06.11.2016
CHƯƠNG TR̀NH PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ TẠI HONGKONG - SÁNG 06.11.2016
CHƯƠNG TR̀NH PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ TẠI HONGKONG - CHIỀU 05.11.2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Hồng Kông - SÁNG - 05.11.2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn đảnh lễ HT Tịnh Không tại HongKong - 4/11/2016
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Hàn Quốc (30/10/2016)
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Hàn Quốc (29/10/2016)
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Hàn Quốc (27/10/2016)
H́nh Ảnh Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Qua Ống Kính Của Nhiếp Ảnh Gia Vơ Văn Tường
ĐĐ. Thích Giác Nhàn Tổ Chức Pháp Hội Tại Toronto - Canada
H́nh Ảnh Pháp Hội Montreal - Canada (05/09/2016)
123H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn