PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh Các Ngày Lễ
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Tổ Chức Lễ Húy Kỵ Cụ Ông Trần Khư (17/12/2016)
Tổ Chức Lễ Thanksgiving vào ngày 27 tháng 11 năm 2016 Dương Lịch
Vía Quan Âm Tại Nam Cali
Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Tịnh Thất Quan Âm - 22.08.2016
H́nh Ảnh Lễ Vu Lan Tại Linh Phước Tự, Hậu Giang
Lễ Vu Lan 2016 Tại San-Jose, Cali, Hoa kỳ
H́nh Ành Pháp Hội Vía Quan Âm tại Nam CaLi - Hoa Kỳ(17/7/2016)
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [Tối 9/7/2016]
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [9/7/2016]
Lễ Phóng Sanh, Cúng Dường Trai Tăng Và Phát Quà Từ Thiện Tại Chùa Linh Phước - Hậu Giang
Các Chú TTQA Và Chùa An Sơn Tổ Chức Lễ Tắm Phật Tại Đà Nẵng - 20/05/2016
Các Chú TTQA Và Chùa An Sơn Chuẩn Bị Tổ Chức Phật Đản Tại Đà Nẵng - 20/05/2016
H́nh Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ - 2016/05/17
H́nh Ảnh ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Trực Tuyến Nhân Buổi Lễ Phật Đản 4/2016 Tại TTQA
1234H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn