PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ H́nh ảnh Phóng sanh ở các tỉnh
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Phóng sanh, chia sẻ ở niệm phật đường và từ thiện - Hà Nội
Đại Lễ Phóng Sanh Và Cúng Dường Trai Tăng Tại: Thiền Viện Qui Sơn 15/01/2017
Phóng Sanh & Phát Quà Từ Thiện Tại Tây Ninh (07/01/2017)
H́nh Ảnh Tổ Chức Lễ Phóng Sanh Tại Chùa Tiên Châu - Vĩnh Long - 31/12/2016
Tịnh Thất Quan Âm Kết Hợp Chùa Kim Tiên Tổ Chức Đại Lễ Phóng Sanh Và Cúng Dường Trai Tăng.
Phái Đoàn Tịnh Thất Quan Âm Tổ Chức Phóng Sanh tại Quảng Trị
Phái Đoàn Tịnh Thất Quan Âm Tổ Chức Phóng Sanh tại Quảng B́nh
Phái Đoàn Tịnh Thất Quan Âm Tổ Chức Phóng Sanh tại Lào Cai
Tổ Chức Khóa Tu & Phóng Sanh Tại Uông Bí
H́nh Ảnh An Vị Phật Và Phóng Sanh Tại Chùa Linh Phước, Hậu Giang - Ngày 18/11/2016
Tổ Chức Lễ Phóng Sanh Tại Hậu Giang 30/10/2016
Tổ Chức Lễ Phóng Sanh Tại Hậu Giang 29/10/2016
Tổ Chức Phóng Sanh Tại Chùa Tiên Châu - TP Vĩnh Long (25/9/2016)
Tổ Chức Phóng Sanh - Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa Liên Hoa_ Bạc Liêu 27.08.2016
Các Chú TTQA Và Chùa An Sơn Tổ Chức Phóng Sanh Tại Đà Nẵng Cầu Tiêu Tai Giải Nạn, Thế Giới Ḥa B́nh - 22/05/2016
H́nh Ảnh Phóng Sanh Và Phát Quà Từ Thiện Tại Vĩnh Long - 30/4/2016
Phóng Sanh Tại Chùa Linh Phước - Hậu Giang
12H́nh liên quan
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 13/07/2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (31/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm- ĐÊM GIAO THỪA (27/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (24/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (21/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (20/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn