CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng mỗi chủ nhựt hằng tuần tại Pháp Hội - Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà tổ chức phóng sanh hằng tháng tại các chùa trên các tỉnh thành khác