PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

guongtuhoc-cotphaivn
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Thành kính là Pháp thế gian và Xuất thế gian
XIN THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA TỊNH THẤT QUAN ÂM ĐĂ THAY ĐỔI
Tập 80, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Đức Phóng Sanh-Kéo Dài Tuổi Thọ-Tiêu Trừ Bớt Nghiệp Sát
PhóngSanh- Người Tu Được 7 Phần-Người Được Hồi Hướng Nhận 3 Phần
Khai Thị Về Hộ Niệm
Công Phu Thành Phiến Tự Tại Văng Sanh
Giáo Tŕnh 7 Ngày:Giúp 1 Kẻ Ác Thành Người Lương Thiện -1 Tham Quan Thành Liêm Khiết
Giới Luật Rất Là Quan Trọng
Niệm Phật Là Cách Tốt Nhất-Hóa Giải Tập Khí Phiền Nào Vọng Tượng
Người Hộ Pháp Điều Họ Mong Muốn Là Tiền Tài -Quan Quyền của Thế Gian
Phât Giáo Ở Trước Mắt Có 6 Loại H́nh Như Vậy
Phương Pháp Tu Hanh Nhân Giới Được Định Nhân Định Khai Huệ
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn