PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

guongtuhoc-cotphaivn
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
CHƯƠNG TR̀NH CỘNG TU 3 NGÀY TẠI CHÙA AN SƠN CỔ TỰ (VÀO 3 NGÀY 20,21,22/10/2017)
Tập 72, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 1
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 2
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 4
A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 3
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Tập 73, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 74, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Trích Đoạn 165: PHÁT BỒ ĐỀ TÂM,NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
Trích Đoạn 166: CÓ THỜI GIAN NÊN NGHE KINH,NIỆM PHẬT NHIỀU
Trích Đoạn 167: Cả Ngày Từ Sớm Đến Tối,Lúc Nào Th́ Trong Tâm Ḿnh Có Phật
Trích Đoạn 168: 10 Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn