PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

guongtuhoc-cotphaivn
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
THỈNH KINH SÁCH, TƯỢNG PHẬT TẠI HOA KỲ
THÔNG BÁO CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - THÁNG 7/ĐINH DẬU, TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM
CHƯƠNG TR̀NH ĐẢNH LỄ NGŨ BÁCH DANH, VÀ PHÓNG SANH TẠI CHÙA LINH PHƯỚC-HẬU GIANG-09 & 10/08/2017 (18 & 19/06/ĐINH DẬU)
SANH TỬ CHUYỆN LỚN TRỜI ĐĂ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ C̉N XA Tập 1
SANH TỬ CHUYỆN LỚN -TRỜI ĐĂ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ C̉N XA - Tập 2
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới - Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Phẩm Thứ 6, Kinh Vô Lượng Thọ, Tập8, Giảng Tại Nhật Bản Mới
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục - Pháp Sư Định Hoằng
Khai Thị Và Hộ Niệm-Phật Tử:Tống Thị So-Tịnh Thất Quan Âm -Tập 9
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI -PS TỊNH KHÔNG 2017
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn