PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

guongtuhoc-cotphaivn
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 TẬP 1
MOI VIEC LA VIEC NHO NGHE KINH NIEM PHAT MOI LA VIEC DAI SU
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Thành kính là Pháp thế gian và Xuất thế gian
Tập 80, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Đức Phóng Sanh-Kéo Dài Tuổi Thọ-Tiêu Trừ Bớt Nghiệp Sát
PhóngSanh- Người Tu Được 7 Phần-Người Được Hồi Hướng Nhận 3 Phần
Khai Thị Về Hộ Niệm
Công Phu Thành Phiến Tự Tại Văng Sanh
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn