Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà – voluongtho.vn

 

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà
QUAN  ÂM  TỊNH  THẤT

Tổ 15 thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Nhànhttp://voluongtho.vn/HINH/quan-am-tinh-that.pnghttp://voluongtho.vn/HINH/thay-thich-giac-nhan.jpg

Bản Đồ Hướng Dẫn Đường Đi