PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Giới thiệu Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - voluongtho.vn

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà
QUAN  ÂM  TỊNH  THẤT

Tổ 15 thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Trụ Tŕ: Đại Đức Thích Giác Nhàn

http://voluongtho.vn/HINH/quan-am-tinh-that.png


http://voluongtho.vn/HINH/thay-thich-giac-nhan.jpg


Bản Đồ Hướng Dẫn Đường Đi

Bài giới thiệu
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - voluongtho.vn
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Online- voluongthousa.com
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn