PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP
Nghe MP3 Thầy Giác Nhàn

DD THICH GIAC NHAN GIANG KINH A DI DA PHAN 1/5, CANADA

LE VIA BO TAT QUAN AM VAO THANG 9 GIAP NGO LAN 2

KY SU VIA QUAN AM THANG 9 NHUAN GIAP NGO
Video Mới
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Kinh A Di Đà Phần 1/5, Calgary, Canada
Kư Sự, Vía Quan Âm Tháng 9 Nhuận Giáp Ngọ Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
Tập 14, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
2014/9(N) Lễ Vía Quan Âm, 12 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Đi Vào Cuộc Đời
Kư sự chùa Pháp Thường - Nhơn Trạch Đồng Nai
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO-Phần 2
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD1, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD2, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Thất Quan Âm 26/11
ĐĐ Giác Nhàn Giảng Pháp Và Lập Đàn Lễ 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nhân Lễ Vía Quán Thế Âm Tháng 9/2014 Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
Kư Sự: TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THÂYGIÁC NHÀN HIỆN GIỜ SINH HOẠT RA SAO
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO ?-Phần 1
ĐĐ. Thích Giác Nhàn Cộng Tu Cùng Đại Chúng Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 21/10/2014
10 Công Đức Lễ Phật, Chùa Địa Tạng, Montreal, Canada
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn