PHP HỘI NIỆM PHẬT A DI Đ
Tịnh Thất Quan m
PHP M
HNH ẢNH HOẰNG PHP

Đăng K Nhận Tin Tức Mới Qua Email


TINH DO DAI KINH CHU GIAI TAP 5
Video Mới
Qy Trọng Sanh Mạng Xin Đừng Ph Thai Giết con, Tập 2
PP Tr Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đ, Phần 4/4, Vancouver, Canada
Lm Chung Tiếp Dẫn, Vancouver, Canada
Lễ Va Đức Phật A Di Đ tại cha Hộ Php, B Rịa, Vũng Tu
Trợ Niệm Lc Lm Chung , Phần 5/5 , Calgary, Canada
Tập 16, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Ch 2014
10 Cng Đức Niệm Phật, Phần 4/5, Calgary, Canada
10 Cng Đức Niệm Phật, Calgary, Canada
Giảng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đ, Nguyện Thứ Nhất, Đại Tng Lm
Thuyết Giảng Tịnh Độ Đại Kinh Ch Giải, Tập 6, 2014
Thuyết Giảng Tịnh Độ Đại Kinh Ch Giải, Tập 5, 2014
Thuyết Giảng Kinh A Di Đ, Calgary, Canada, Phần 2
Phật tử Đức Quang _ Diệu Trang pht biểu Phật Php Nhiệm Mu tại cha Chnh Gic _ Toronto_Canada
Thuyết Giảng Tịnh Độ Đại Kinh Ch Giải, Tập 4, 2014
Lin kết
Php Hội Niệm Phật A Di Đ - Quan m Tịnh Thất - Trụ Tr: ĐĐ Thch Gic Nhn

Tổ 15, Thn Trung Hiệp, x Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn