PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email


GIANG CHU GIAI KINH VO LUONG THO-TAI PHONG QUAY, HOA KY

DUYEN KHOI CHU GIAI KINH VO LUONG THO

THUYET GIANG 48 LOI NGUYEN PHAT A DI DA - 20/09/2015 SAN JOSE

DUYEN KHOI THANH LAP PHAP HOI VO LUONG THO VA NGU BACH DANH - 31/07/2015
Video Mới
Tập 46, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Thuyết Giảng 48 Nguyện Của Phật A Di Đà (Nguyện 1 - 12)
Tập 45, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Duyên Khởi Thành Lập Pháp Hội Vô Lượng Thọ Và Ngũ Bách Danh, 31/07/2015
Tập 44, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Kư Sự Chiêm Bái Các Thánh Tích Ấn Độ ĐĐ Thích Giác Nhàn Làm Trưởng Đoàn
Khai Thị Cho Phật Tử Khánh Duyên - San Jose, Hoa Kỳ
Sau Khi Chết Thân Trung Ấm Đi Về Đâu, Bắc Cali, Hoa Kỳ, 06/09/2015
Nguyện 18 Kinh Vô Lượng Thọ 1/8/2015, San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ
Tập 43, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Khai thị về hộ niệm, 31/07/2015, San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ
Tập 42, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
ĐĐ Thích Giác Nhàn cộng tu niệm Phật cùng Đại Chúng ngày 06/09/2015 tại SanJose, Hoa Kỳ
Tập 41, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn