PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email


DUC PHAT A DI DA LA DAI Y VUONG

NHAN DUYEN THINH PHAT VA THO PHAT
Video Mới
Đức Phật A Di Đà Là Đại Y Vương
Nhân Duyên Thỉnh Phật Và Thờ Phật - Niệm Phật Đường Liên Tŕ Đà Nẵng - 18/03/2015
Tập 18, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD1
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD2
Ăn Chay Để Cứu Môi Trường - An Vị Phật Quán Cơm Chay Từ Bi
HẢI HỘI THÁNH HIỀN 2015 (HD)- Lược thuật sự văng sanh của lăo Ḥa Thượng Hải Hiền 112 tuổi
Kư sự, rằm tháng giêng Ất Mùi tại Tịnh Thất Quan Âm
Cầu An Đầu Năm Như Thế Nào Để Tiêu Tai Giải Nạn, Mồng 4 Tết
Tập 17, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng Kết 15 Năm Qua Sự H́nh Thành Và Phát Triển Tịnh Thất Quan Âm
Phóng Sanh . In Kinh . Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn DVD2, Giảng Tại Chùa Thập Phương
Phóng Sanh, In Kinh, Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn, DVD1, Chùa Thập Phương
Kư sự : Đón Giao Thừa Và ĐĐ Thích Giác Nhàn Chúc Tết Đón Mừng Năm Mới Ất Mùi
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn