PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email


KY SU HO NIEM TAI TINH THAT QUAN AM - PHAN 3

XEM TRUC TUYEN DD THICH GIAC NHAN THUYET GIANG TREN WEBSITE YOUTUBE, VAO 5H30-8H SANG/30/11 (TAI VN) - 2H30 PM - 5H PM/29/11 (TAI CALI)

MUC DICH VA BON PHAN CUA NGUOI XUAT GIA VA TAI GIA DVD1

MUC DICH VA BON PHAN CUA NGUOI XUAT GIA VA TAI GIA DVD2

CHƯƠNG TR̀NH - LỊCH GIẢNG SẮP TỚI
THÔNG TIN ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN NIỆM PHẬT VÀ GIẢNG PHÁP TRỰC TUYẾN VÀO NGÀY 30/11 GIỜ VIỆT NAM ( TỨC NGÀY 29/11 CALI))
HT TỊNH KHÔNG GIẢNG TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ, NĂM 2014,2015 ĐĂ ĐƯỢC DỊCH VÀ ĐỌC RA TỚI TẬP 51 (RẤT HAY)
TÀI LIỆU HỘ NIỆM VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐĨA VỀ HỘ NIỆM TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM
LỊCH TỔ CHỨC PHÁP HỘI NĂM 2016 TẠI HOA KỲ
PHÁT SÓNG VỆ TINH TRỰC TUYẾN CÁC BUỔI GIẢNG CỦA ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN
ĐĂNG KƯ CỘNG TU CHỦ NHẬT-2015 TẠI SAN-JOSE,BẮC CALI, HOA KỲ
CHƯƠNG TR̀NH LỄ HOA ĐĂNG VÍA PHẬT A DI ĐÀ 20/12/2015
TỔNG HỢP TẤT CẢ H̀NH ẢNH VÀ ĐĨA GIẢNG GẦN ĐÂY NHẤT CỦA ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN
TÙY HỶ PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH, ĐĨA , TƯỢNG PHẬT, PHÓNG SANH
ĐĂNG KƯ THỈNH KINH SÁCH ĐĨA, TẠI MỸ- CANADA QUƯ PHẬT TỬ TRUY CẬP TẠI ĐÂYVideo Mới
Nhân Loại Ứng Phó Với Thiên Tai Ra Sao - Tịnh Thất Quan Âm
Kư Sự Hộ Niệm tại Tịnh Thất Quan Âm - Phần 3
Tập 51, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 6 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 5 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Nguyện Thứ 20 , Lâm Chung Tiếp Dẫn, cộng tu 01/11/2015 Tại San Jose Hoa Kỳ
Tập 50, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 4 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Tập 49, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 48, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 3 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Tập 47, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Nguyện Thứ 13 Đến Nguyện 19 Kinh Vô Lượng Thọ , San Jose , Hoa Kỳ 04/10/2015
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 1 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn